NOTKA INFORMACYJNA

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na

stronie internetowej parafii św. Antoniego w Tworogu umieszczone zostały za zgodą osób,

których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.