Historia »

           "Tworóg powstał jako osada przy kuźnicy żelaza założonej przy rzece Stole. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1532 r. Pobożny hrabia Jerzy Leonard Colonna, troszcząc się o to, aby nie zamarło życie religijne w szybko rozwijających się kuźnicach, ufundował trzy nowe kaplice: w Tworogu (1676), Świbiu (1669) i Potępie (1672), zatrudniając do tej pracy murarza Marcina Grochowskiego. Jego następca na dobrach tworoskich, hrabia Jan Franciszek de Verdugo, kontynuował starania mające na celu powstanie nowej parafii, którą ustanowiono dekretem z 13 czerwca 1687 r. Do nowej parafii należały wioski: Koty, Tworóg, Potępa, Żyłka, Brynek, Brzeźnica, Hanusek i Połomia. Ostatnia z osad sięgała rodowodem początków XIV w. i była przez jakiś czas samodzielną parafią. W 1447 r. biskupi kolator świętopietrza napisał: Polom vacat, nec scitur quis administrat sacra. Według dekretu erekcyjnego z 1687 r. dotychczasowy kościół filialny w Kotach miał być parafialnym, natomiast murowana kaplica pw. św. Antoniego w Tworogu miała być kościołem filialnym. Z czasem przyjęła się nazwa: „parafia w Tworogu”. W latach 1696–1697 do murowanej kaplicy dobudowano drewnianą nawę. Z fundacji hrabiego Franciszka Colonny dobudowano kaplicę św. Jadwigi z kryptą, w której 2 października 1783 r. pochowano fundatora. Szczególnym skarbem kościoła jest słynący łaskami obraz św. Antoniego. W 1751 r. powstało przy kościele Bractwo św. Antoniego. W latach 1815–1817, staraniem ks. proboszcza Andrzeja Zagłówka, rozebrano kaplicę, a w jej miejscu wybudowano nowy kościół. Fundatorem świątyni był Karol von Gastheimb, a jej budowniczym tarnogórski architekt Krzysztof Worbs. Uroczyste poświęcenie kościoła miało miejsce w 1817 r. W latach 1905–1906 rozbudowano kościół, powiększając go o poprzeczną nawę i prezbiterium. Prace przeprowadzono pod patronatem ks. proboszcza Mikołaja Knossalli. W 1920 r. odłączono od parafii miejscowości: Koty, Potępę, Wesołą i Żyłkę, które do zakończenia II wojny światowej stanowiły lokalię związaną z parafią w Tworogu. 14 września 1997 r. do parafii Matki Boskiej Bolesnej w Boruszowicach przyłączono Hanusek. Na terenie parafii znajdują się kaplice: Serca Jezusowego (tuż przy zamku, zbudowana w 1796 r.) oraz św. Franciszka i św. Huberta w dawnym pałacu Donnersmarcków w Brynku (obecnie Technikum Leśne). Dawna kaplica pałacowa pełniła po wojnie funkcję biblioteki, a później sklepu. W latach 1990–1991 przeprowadzono gruntowną restaurację kaplicy, którą na nowo poświęcił biskup gliwicki Jan Wieczorek 15 czerwca 1991 r."

 

(Fragment pracy ks. dra hab. Piotra Góreckiego pt.: "Parafie i kościoły diecezji gliwickiej", Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 2017)

Historia parafii »

Powołanie parafii w Tworogu

Pierwsze księgi chrztów, ślubów oraz zgonów

Powstanie Bractwa św. Antoniego

Uroczyste poświęcenie świątyni

Galeria »